Image Alt

Javni razpis

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021
(P2R 2020)

PARTENON, izobraževanje na področju športa, d.o.o. je na javnem razpisu Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (P2R 2020) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt »Zagon podjetja Partenon d.o.o., ki bo nudilo inovativne, celovite rešitve za funkcionalne športne centre (gym) doma in v tujini«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. Cilj operacije je komercializacija novih storitev prek sodelovanja s podjetjem Kingsbox za souporabo aplikacije. Cilj je tudi širjenje baze partnerjev in strank ter realiziranje opredeljenega obsega trga opredeljenega obsega trga predvsem s širitvijo s poslovnim partnerjem na italijanski trg, kjer bi Kingbox nudilo vadbenim centrom in fitnesom športno opremo, medtem ko bo naše podjetje nudilo postavitev digitalne recepcije, vadbenih programov in uporabo aplikacije, s čimer bomo bistveno znižali stroške zaposlenih. Zadnji cilj operacije je ustvarjanje rednih prihodkov, zaradi česar bomo omogočali rast in nadgradnjo tako svojega in partnerskega podjetja, kot tudi ostalih podjetij, ki bodo z nami sodelovala. Višina pridobljenih sredstev v letih 2020 in 2021 je bila 40.000,00 EUR.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Hkrati se je vzpostavil sistem upravljanja in digitalnega upravljanja storitev z razvojem in nadgradnjo aplikacije.

Podjetje je prek razpisa ohranilo tri zaposlene za polni delovni čas, dvignilo prihodke poslovanja, vstopilo na nov trg in razširilo svojo bazo partnerjev in strank.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.