Image Alt

Mentorski programi

v

Mentorstvo za trenerje

Za osebne trenerje in trenerje skupinskih vadb

Poslovno mentorstvo

Mentorski program za lastnike vadbenih centrov

Mentorstvo za osebne trenerje

Program mentorstva za trenerje je namenjen osebnim trenerjem in trenerjem skupinskih vadb, ki želijo nadgraditi svoje znanje s pomočjo mentorja. Program zajema 3 module:

Modul 1 – Učenje in analiza gibalnih vzorcev:

V tem modulu testiramo gibalne sposobnosti trenerja in ga obravnavamo kot športnika. Cilj je, da zna vsak trener tudi sam izvesti in demonstrirati vse vaje na pravilen način.

Modul 2 – Programi vadbe in periodizacija:

V tem modulu trenerje učimo kako iz naučenih vaj sestaviti program vadbe, kakšen program sestaviti kakšnemu profilu stranke in kako narediti letni plan periodizacije posamezne oblike programa.

Modul 3 – Postavitev sistema vadb in vključitev v sistem:

V tem modulu trenerji izvejo, kako naučeno implementirati v praksi na ravni vadbene enote in kasneje kako tak sistem vadbe implementirati v vadbenem centru, kjer so zaposleni.

banner_circle_mentorstvo_trenerji

Poslovno mentorstvo

Poslovno mentorstvo je namenjeno lastnikom vadbenih centrov, ki želijo dvigniti kvaliteto svoje ponudbe, optimizirati svoje operacije in narediti svoj posel profitabilen. Poslovno mentorstvo zajema 2 modula.

Modul 1 – Vsebinski modul: Individualiziraj vadbo in najdi svojo nišo.

Kvaliteta storitve je osnova za uspešen posel. Zato se na programu poslovnega mentorstva najprej osredotočimo na vašo storitev oziroma kako graditi kvaliteto vaše storitve. Individualizacija ponudbe je ključ do visoke kvalitete. Naučili vas bomo kako individualizirati skupinsko vadbo:

  • kako zastaviti sistem za programiranje treningov in kako to najbolje izvesti v praksi,
  • kako skupinsko vadbo prilagoditi potrebam in željam posameznika,
  • kako narediti skupinsko vadbo hkrati kvalitetno,  učinkovito in cenovno dostopno vadečemu,
  • kako vse to prenesti na osebno trenerstvo ali semi privat.

Naslednji korak je nišna usmerjenost, ki temelji na kvaliteti storitve. Če še niste našli svoje niše vam jo pomagamo najti. Skupaj jo bomo definirali v pravem kontekstu in v pravi meri za vas: ne preozko in hkrati ne preširoko. Iz niše nato izhaja strategija trženja, ki bo temeljila na ustvarjanju kvalitetnih vsebin in sistemu trženja teh vsebin prek socialnih omrežij: kaj, kje, koliko in kdaj in zakaj.

Modul 2 – Finančni modul: Optimizacija operacij in profitabilnost posla. 

Optimizacija operacij: Večina vadbenih centrov ne deluje optimalno, ker nimajo optimiziranih in sistematiziranih operacij ter poslovnih procesov. Na mentorskem programu bomo skupaj gradili sistem, ki bo deloval. Osredotočili se bomo na področja:

  • Postavitev delovnih mest in delovnih nalog: vsak vadbeni center potrebuje ravno prav številčno ekipo in 3 ključna delovna mesta, ki jih ta ekipa pokriva.
  • Postavitev sistema delovnih in poslovnih procesov: združitev posameznih delovnih nalog iz različnih delovnih mest v smiselno in časovno učinkovito celoto. Optimizacija poslovnih procesov, kot so plačila vadečih in pridobivanje novih strank.
  • Poslovanje brez recepcije predstavlja enostavnejše in stroškovno bolj učinkovito poslovanje. Vodili vas bomo skozi proces postavitve virtualne recepcije preko kartičnega sistema za vstop in identifikacijo ter programsko opremo za izstavljanje, pošiljanja računov in preverjanje plačil.

Profitabilnost posla: Posel, ki ni profitabilen ni posel ampak je hobi. Kruta resnica, ki vam  jo na mentorskem programu pomagamo preseči. To bomo dosegli na naslednji način:

  • Svetovali vam bomo glede optimizacije davkov in vas po potrebi vodili skozi proces registracije/spremembe podjetja: od društva preko s.p. do d.o.o.
  • Pogovorili se bomo o velikost vadbenega centra, velikost ekipe, cenik storitev in višina stroškov obratovanja ter te dejavnike po potrebi prilagodili.
  • Naučili vas bomo kateri so ključni finančni kazalnik, ki bodo vaš posel naredili profitabilen in kako jih spremljati.

Poslovno mentorstvo poteka v prostorih naročnika in delno preko spleta (aplikacija Zoom). Naročnik se lahko odloči za en sklop ali oba sklopa, v skladu z njegovimi potrebami.

banner_circle_poslovno_mentorstvo